Haber Detayı
10 Mayıs 2019 - Cuma 19:51
 
Büyükşehir'in 1 milyar 778 Milyon TL'lik Borcu Kalem Kalem Açıklandı
19 Nisan 2019 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, CHP'li meclis üyeleri, Selahattin Gürkan'ın daha önce açıklamış olduğu 1 milyar 778 Milyon 257 bin 657 lira 23 kuruş borcun nerelere, kimlere olduğu, kiralanan araçların hangi şirketlerde kiralandığı, satılan gayrimenkullerin kimlere satıldığı konusunda vermiş oldukları soru önergesi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yazılı olarak cevaplandırıldı.
GÜNDEM Haberi
Büyükşehir'in 1 milyar 778 Milyon TL'lik Borcu Kalem Kalem Açıklandı

19 Nisan 2019 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında, CHP'li meclis üyeleri, Selahattin Gürkan'ın daha önce açıklamış olduğu 1 milyar 778 Milyon 257 bin 657 lira 23 kuruş borcun nerelere, kimlere olduğu, kiralanan araçların hangi şirketlerde kiralandığı, satılan gayrimenkullerin kimlere satıldığı konusunda vermiş oldukları soru önergesi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yazılı olarak cevaplandırıldı. 
 
CHP'nin soru önergesini verdiği tarihten sonrada belediyenin bir miktar daha borçlanarak, borç miktarının 1 milyar 808 milyon 206 bin 664 lira 93 kuruş olduğu görüldü. verilen cevapta, bu konu daki çalışmaların halen devam ettiği yazılı cevapta ifade edildi.
kalem kalem o borçlar;  
 
SORU: 15 Nisan 2019 tarihli Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Sayın Selahattin Gürkan'ın açıklamış olduğu "1 milyar 778 Milyon 257 bin 657 lira 23 kuruş" düzeyindeki  borç miktarı "Şu ana kadarki tespitler" şerhiyle açıklanan borç miktarıdır. Borç-alacak İncelemeleri halen devam etmekte midir, borç miktarının yükselme olasılığı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
 
CEVAP: Belediyemizin bağlı şirket ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait borçlar bir önceki meclis toplantımızın yapıldığı tarihte "1 milyar 778 Milyon 257 bin 657 lira 23 kuruş” olarak açıklanmıştı. Ancak yeni durum itibarı ile "1 milyar 808 milyon 206 bin 664 lira 93 kuruş” dur Konu ile ilgili çalışma ve incelemeler devam etmektedir. Borç olasılığın yükselmesi durumu, çalışmaların neticelenmesi sonucunda ortaya çıkacaktır.
 
SORU:  Açıklanan söz konusu borç miktarı sadece Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin borcu mudur?
 
CEVAP: Açıklanan borç miktarı Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve belediyemize bağlı şirketlerin toplamından oluşmaktadır.
 
SORU: Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, sorumluluk ve uhdesindeki diğer kurum ve kuruluşların, örneğin; ESENLİK LTD. ŞTİ (Esenlik Ltd Şti perakendecilikte öne çıkan şirketin bugüne kadarki tedarikçilerinin ve cirolarının ayrıntılı olarak açıklanması ve Esenliğin birkaç ay önce borçlarından dolayı şaibeli olarak sattığı dükkanların satışı ile dükkanlarının hangi şanlarda devrettiği, genci müdürlük binasında şu an itibari ile kimin mülkiyetinde olduğu, esenliğin elinden çıkarılan mağazaların hangi şartlarda kiralandığı,bu satış kaynak sıkıntısından satıldığı ilan edilip, dükkanların devri ile birlikte makro ve aslanlar markerlerinin şubelerinin para ile ne şartlarda alındığı kamuoyunca merak edilen konular olup bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmesi ve rapor halinde verilmesi, ESENLİK LTD.ŞTI. 'nin bölünmesiyle oluşturulan yeni şirketler. MEGSAŞ A.Ş., MOTAŞ,
A.Ş., KÜLTÜR A Ş. kısaca BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ (BİT) olarak nitelendirilen birimlerin borçları  (her bir şirket ayrı ayrı açıklanmak üzere) ne kadardır?
 
CEVAP :  
a) Esenlik şirketinin 2018 yılı market tedarikçilerinden sağlanan ürünlerin satışından elde edilen cirosu: KDV dahil 305.757.798,11 TL'dir.
b) 2011 yılından bu yana Esenlik tarafından kullanılan Genel Müdürlük İdari Binası, inşasından bugüne kadar mülkiyeti Esenlik İmar İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. ne ait olup, herhangi bir satış işlemi gerçekleşmemiştir.
c) Satışı Yapılan Dükkanlar;
İnönü Zemin 37- nolu ve 101 metre kare dükkan, 21.06.2018'de 389.000,00 TL ile Adalet  Paz.Gıda Ltd.Şti.ne, Mücelli-17 nolu ve 979 metre kare dükkan+bodrum depo, 21.06.2018'de 3.000.000,00 TL ile Bir Damla Gıda Tic. AŞ. ne, Sıtmapınarı 25, 26, 27 nolu 806 (Depo ve Asma Kat Dahil) 31.10.2018'de 2.300.000,00 TL ile Yılmazoğulları  Gıda Ltd.Şti.ne,
d) 2 Adet Aslanlar Market demirbaş ve raflardaki ürünlerin ücreti karşılığı devir alınmış kiralama ise mülkiyet sahibinden kiralanmıştır. I adet Makro market demirbaş karşılığı ve mülkiyet sahibinden kiralanmıştır.
e) Şirketlerin Borçları;
Esenlik Şirketinin;       103.058.528,74 TL, 
Kültür A.Ş'nin; 1.879,446.87 TL, 
MOTAŞ A.Ş; 1 10.807.870,41 TL,
MEGSAŞ : 1.646.121,27 TL.
MELİD LTD.ŞTİ; 4.313.016,98 TL, 
MESTON;             89.1 18.408,00TL, 
BELSOS; 8.691.614,35 TL 
MASKİ Genel Müd.    584.094.714, 12 TL. 
Malatya B.Bld.           904.596.944,19 TL. 
Belediye, MASKİ ve şirketlerin toplam genel borcu  1.808.206.664,93 TL'dir.
 
SORU: Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ); Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapan, farklı bir tüzel kişiliğe sahip, bağımsız bütçeli bir kuruluş olmakla birlikte, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısı ile doğrudan ilişkilidir. MASKİ'nin güncel borcu ne kadardır? MASKİ'nin tüm alımlarının ödemelerinin ayrıntılı olarak 5 yıl i in kiralamalar dahil olmak üzere belirtilmesi,  
 
CEVAP: MASKİ Genel Müdürlüğünün Güncel Borcu 584.094.714,12 TL'dir. Kiralamalar da dahil olmak üzere 5 yıllık gider bütçesi: 980.401.920,00 TL'dir.
 
SORU: Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait borçların hukuki ve yasal pozisyonu nedir? Genel Hukuki ilkeleri ile ilgili yasama maddeleri ile çelişen, Dolayısıyla yandaşlık durumu oluşturulan borçlanma amaç ve usulleri kullanılmış mıdır?
 
 CEVAP: Belediyemizin borç yapısı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren ihale ve doğrudan temin yolu İle olan borçlar, Özel ve devlet bankalarından kullanılan kredi anapara ve faizleri, İller Bankasından kullanılan projeli finansman kredilerinin anapara ve faizleri, Kesin ve geçici teminatlar, SGK ve vergi borçlan ile Belediye iştirak şirketlerine sermaye artış taahhütlerini kapsamaktadır. Borçların hukuki durumu çalışma ve  incelemeler neticesinde netlik kazanacaktır.
 
SORU: Belediyemizin ve bağlı kurum ve kuruluşların borçlarının, belediyemizin ve bağlı kurum kuruluşlarına hizmet üretme kapasitesini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
 
CEVAP: Belediyemizin öncelikli olarak yapılması gereken acil işler ve rutin yapılması gereken hizmetler aksamadan yapılacaktır. Diğer işler ile ilgili gerekli planlamalar yapılarak, plan dahilinde ve devletle devamlılık ilkesi kapsamında yürütülecektir.
 
SORU: Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait "hazine garantili borç" bulunmakta mıdır?  
 
CEVAP: Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hazine garantili borç bulunmamaktadır.
 
SORU: Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait borçların alacaklısı hangi kurum, kuruluş ve kişilerdir? İller Bankası, SGK, vb. devlet kurumlarına olan borç ile serbest piyasa kuruluşlarına olan borçların oransal durumu nedir?
 
CEVAP: Malatya Büyükşehir Belediyesinin 19.04.2019 tarihi itibariyle;
Borç Kalemi                                                                                                       Miktar (TL)
İller Bankası kredi borcu Ana ara ve faiz dahil 32,18) 259.261.449,22
Özel ve kamu bankası kredi borcu Ana ara ve faiz dahil 53,21 428.494.440,98
Piyasa borcu 7,00   56.390.052,67
Teminat 1,30   10.493.318,36
Emanet 0,44     3.550.408,90
Vergi borcu 1,07                                                                                           8.646.988,62
SGK borcu 2,13                                                                                        17.191.150,98
Kamu idare payları 0,64                                                                             5.145.272,55
Belediye şirketi sermaye  taahhüdü 2,03                                              16.391.487,32
Aynı tarih itibariyle sözleşmeye bağlanarak taahhüt altına girilmiş 
işlerden henüz ödeme aşamasına gelmemiş olan borç                                 99.032.374,59
GENEL TOPLAM BORÇ                                                                                        904.596.944,19
 
SORU: Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının sari olduğu son yıl hangisidir'? En büyük borç dilimleri hangi yıllarda ödenecektir?
 
CEVAP: Borçların san olduğu son yıl 2028' yılıdır. En büyük borç dilimleri 2019 Yılı: 279.231 180.06 TL, 2020 Yılı 216.900.665,85 TL, ve 2021 Yılı 150.529 884,84 TL yıllarına aittir. Diğer yıllar; 2022 Yılı 72.466 664.66 TL. 2023 32.418.960, 15 TL, 2024 Yılı 18.046 905,70 TL, 2025 Yılı 17.334.650,63 TL, 2026 Yılı 12.370.896,82 TL 2027 Yılı 5.864.002,36 TL, 2028 Yılı 400.758,53 TL.
Sözleşmeye bağlanıp, henüz ödeme aşamasına gelmemiş (taahhütlerden kalan) tutar 2019 yılı için . 88.848 539.29 TL, 2020 yılı için: 10.183.835,30 TL'dir. Genel Toplam: 904.596.944,19 TL.
 
SORU: Taşıtların kimlerden, hangi şirketlerden, hangi bedellerle, hangi maksatla kiralandıkları,
kiralanan araçların maksatları ile İş üretip ne İş yaptıkları 
 
CEVAP: Araçların kiraladığı şirketler; Altındemir İnşaat Otomotiv ve Turizm Tic. San. Ltd. Şti. +
Doğ- Sav Medikal Otomotiv Turizm İnşaat Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,
Gök-Er Taşımacılık Sınır Ticaret İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti, Yeni Malatya Nakliyat, Yıldız Grup İnş. Mim. Müh. Nak. Pet. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti, Önar Araştırma Yön. Dan. İnsan Kay. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Akıntur Taşımacılık Petrol Ürünleri Oto. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti, 3 Hil Mühendislik İnş. Bil. Sos. Hiz. Taş. San. Tic. Ltd. Şti, Murat inşaat Nakliyat Harfiyat Tic. ve san. Tic. Ltd. Şti, Titiz iş Makineleri şirketlerinden kiralanmıştır.
Kiralanan araçlar Belediyemizin farklı birimlerinde iş ve işlemleri yürütebilmek için muhtelif araç ve iş makineleri kiralanmıştır. Bu taşıtlar Binek hafif ticari araç, Pikap, Kamyonet, Kamyon, Tır, Arazöz, Silindir, Minibüs, Beko Loder, Forklift, Eskavatör ve kazıyıcı yükleyicilerden oluşmaktadır.
Belediyemizin son 18 aylık 317 adet Araç Sözleşme Kira bedeli:             26,659,997.36 TL
MASKI Genel Müdürlüğü'nün son 20 aylık 324 Araç Sözleşme Bedeli:   26.685.164,00 TL dir.
 
Tüm araç kiralamaları tasarruf tedbirleri genelgesi ile birlikte iptal edilmiştir.
 
malatyatekhaber.com-malatyasöz.com-onay ozan
Kaynak: Editör:
Etiketler: malatya büyükşehir, borç
Yorumlar
Haber Yazılımı